Historie

Historie

Když v roce 1907 Josef Fuchs zakládal svojí malou prodejnu jízdních kol a šicích strojů v Ondřejovicích u Zlatých Hor, sotva si mohl uvědomit, že tak založil více jak stoletou tradici výroby bicyklů na Jesenicku. Vždyť podnik přežil hned dvě světové války, nespočet hospodářských a politických krizí, éru komunismu, a nakonec se dokázal prosadit i v moderní době, plné konkurence a politické a ekonomické nestability. V současné době firma VELOBEL patří k největším podnikům působícím na Zlatohorsku. Zaměstnává cca 80 zaměstnanců. V celorepublikovém měřítku pak patří k nejdéle fungujícím firmám s nepřetržitým provozem, který se věnuje produkci jízdních kol a cyklokomponentů po celou dobu své existence.

Podnik VELOBEL je hned po firmě Ondrstroj a. s. (strojírny u Ondřejovic byly založeny v roce 1899 jako firma Hassmann und Sohn) druhým nejstarším podnikem v regionu a patří tak k těm závodům, které si zachovaly svojí dlouholetou tradici až do dnešních dnů. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že veškerá ostatní tradiční odvětví, kterými se na Zlatohorsku lidé živili takřka od nepaměti, po roce 1989 postupně zanikla. Těžba kovů byla definitivně ukončena v prosinci 1993, textilní podnik Zlatex a. s. (bývalý n. p. Moravolen, který navazoval na dlouholetou textilní tradici na Zlatohorsku) zkrachoval v roce 2011 a celý areál na přelomu let 2014 a 2015 podlehl celkové demolici a konečně i dříve velmi proslulé závody na zpracování kamene byly v roce 2017 přemístěny do sousedních Mikulovic. Firma VELOBEL se stala (společně se strojírnami v Ondřejovicích) jedinou skutečnou nositelkou bývalé slávy Zlatých Hor, co by průmyslového centra západního Slezska.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Ke stažení